Bernd Holtmann

Hat geschrieben für: buffed

Bewertet im Durchschnitt 0.2 Punkte höher als andere Autoren.

5 Rezensionen

Age of Conan: Rise of the Godslayer PC buffed (07-08 2010) Juni 16, 2010 85 87 -2
Alpha Protocol PC buffed (07-08 2010) Juni 16, 2010 82 79 +3
Star Trek Online PC buffed (03-04 2010) Feb. 17, 2010 75 72 +3
Risen PC buffed (11-12 2009) Okt. 21, 2009 80 83 -3
Priston Tale 2 PC buffed (07-08 2009) Juni 17, 2009 60